NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Wist u dat een letselschade-advocaat u niets kost?

Prettig om te weten, als u na een ongeval niet meer 100% functioneert, dat er een advocaat is met kennis van zaken die (gratis voor u) uw belangen behartigd.

Uw advocaat controleert de gang van zaken bij een u zonder schuld overkomen ongeval en zorgt er (meestal) voor, dat de aansprakelijkheid erkend wordt door de verzekeraar van de veroorzaker. Het kan ook zijn dat de aansprakelijkheid reeds erkend is, maar dat u eigenlijk niet weet hoe nu verder. Of u krijgt een aanbod van een verzekeraar om de schade te regelen en u wil weten of dat inderdaad een behoorlijk aanbod is.

Bij kleine schades, en dat is de meerderheid van alle gevallen, valt u zich in de regel geen buil en werkt een verzekeraar meestal mee aan een nette regeling binnen een redelijk tijdsbestek. Maar als het gaat om forse schades, met langdurige of permanente arbeidsongeschiktheid tot gevolg na een ernstig letsel, dan zijn de gevolgen levenslang en hebt u deskundige bijstand nodig, om er uit te halen waar u recht op heeft. Letselschade is in feite toekomstschade, bij blijvend letsel.

Het gaat dan om veel bijkomende zaken, zoals een goede medische begeleiding en een deskundige conclusie ten aanzien van uw letsel. Dat is de basis voor een goede regeling. Daarnaast wordt gekeken naar het verlies van uw arbeidsvermogen, vaak over een langere periode. Er kan pensioenschade zijn, tezamen met behoefte aan huishoudelijke hulp. Ook kan het zijn dat u allerlei klussen zelf deed, maar dat dat niet meer gaat: het onderhouden van uw tuin, of het schilderen van de daklijst. Uw zelfwerkzaamheid is weg of veel minder. Tot slot hebt u recht op smartengeld, ook een hoofdstuk apart.

Het kan dus een behoorlijke rekensom zijn om alle schade op een reële manier in kaart te brengen en zodanig te presenteren dat een verzekeraar daar in meegaat. Ook de kosten van de advocaat horen bij uw schade en die wordt daarom vergoed door een verzekeraar. Bij een stevige schade hoort een langere looptijd en soms -als partijen er niet uitkomen- een rechterlijke procedure. Dat is direct het voordeel van een eigen advocaat: als u echt moet vechten, weet een advocaat van wanten.

Het beste is echter een regeling in der minne, waarbij partijen een compromis sluiten over de hoogte van de schade. Dat is meestal (in 90% van de gevallen) ook de uitkomst. Echt bevredigend is het nooit, een som geld na een stevig letsel, maar het is de beste mogelijkheid in een moeilijke situatie.

Ik help u daar graag bij. U kunt bellen (076-524 44 44) of mailen: voorvaart@voorvaartadvocatuur.nl.