Wist u dat een letselschade-advocaat u niets kost?

Prettig om te weten, als u na een ongeval niet meer 100% functioneert, dat er een advocaat is met kennis van zaken die (gratis voor u) uw belangen behartigd. Uw advocaat controleert de gang van zaken bij een u zonder schuld overkomen ongeval en zorgt er (meestal) voor, dat de aansprakelijkheid erkend wordt door de […]

De zakelijke en de emotionele kant van een echtscheiding

Een echtscheiding is een life event, die een lange aanloop heeft en veel stress geeft. Meestal wil één partner echt scheiden, de ander niet en dat geeft emotionele spanning. Zoiets staat een regeling in de weg, juist omdat men niet dezelfde gevoelens heeft. De een wil weg, de ander wil blijven of proberen de relatie […]

Zaken oplossen in het personen- en familierecht

In veel familiezaken lukt het partijen maar niet om goed te communiceren. Meestal ging dat tijdens huwelijk of samenleving moeizaam, na uiteengaan of een echtscheiding is dat veelal onmogelijk. Als er dan een probleem ontstaat over kinderalimentatie of omgangsregeling kunnen er geen afspraken gemaakt worden. In een convenant is soms aangegeven dat partijen dan eerst […]

Rechtmatig binnentreden, onrechtmatige verwonding

Het zal je maar gebeuren: je slaapt als huisgenoot van een verdachte in een huurpand waar in het kader van een strafrechtelijk onderzoek wordt binnengetreden door een arrestatieteam van het Landelijk Parket. Vrijwel altijd gebeurt dat op het moment dat personen het minst weerbaar zijn: tussen 04.00 uur en 05.00 uur in de ochtend. Uit […]

Wist u dat de alimentatie-regels veranderd zijn per 1 januari 2020?

De alimentatieduur is geregeld in artikel 157 van Boek 1 BW. Het artikel is zodanig aangepast dat, als de rechter geen termijn heeft vastgesteld, de alimentatieverplichting van rechtswege eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaren. Hierop zijn […]

Vergeet u de wettelijke indexering niet?

Door de overheid is het  wettelijk indexeringspercentage bekend gemaakt. Hiermee wordt de kinder- en partneralimentatie ieder jaar verhoogd. Voor 2021 bedraagt dit 3%. Om te berekenen wat het nieuwe bedrag wat u moet betalen of dient te ontvangen wordt kunt u eenvoudig de volgende rekensom toepassen: 1,03 x huidige bedrag. Zijn er wijzigingen in uw […]

Het pensioen: belangrijk om dit bij scheiding goed te regelen!

De wettelijke regels omtrent de verdeling van de pensioenen zijn ingewikkeld. Sinds 1995 geldt de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Hieruit volgt dat ieder van de echtgenoten na scheiding aanspraak kan maken op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwd ouderdomspensioen. De pensioenuitvoerder moet dan ook aan de andere ex-echtgenoot een deel van […]