NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Wist u dat de alimentatie-regels veranderd zijn per 1 januari 2020?

De alimentatieduur is geregeld in artikel 157 van Boek 1 BW. Het artikel is zodanig aangepast dat, als de rechter geen termijn heeft vastgesteld, de alimentatieverplichting van rechtswege eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaren. Hierop zijn drie wettelijke uitzonderingen van toepassing:

  • Als op het tijdstip van indienen van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan 15 jaren en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde (meestal de vrouw) ten hoogste 10 jaar jonger (57) is dan de AOW-leeftijd (zeg 67 jaar), dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde die leeftijd bereikt;
  • Als op het tijdstip van indienen van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan 15 jaren, de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 én diens leeftijd meer dan 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, dan eindigt de alimentatieverplichting na 10 jaar;
  • Tot slot eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan het tijdstip waarop de uit het huwelijk geboren kinderen de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. Dat betekent dus dat de maximale alimentatietermijn dan kan uitkomen op 12 jaar.

 

In een echtscheidingsprocedure worden tegenwoordig (ook vóór de wetswijziging) gemakkelijk afspraken gemaakt over de tussen de ex-echtelieden geldende verplichtingen en de duur daarvan (vaak 3 a 6 jaar). Veelal wordt niet toegekomen aan betaling van partneralimentatie als er kinderen uit het huwelijk zijn, jonger dan 18 jaar, omdat beschikbaar inkomen voor enige alimentatie vooral besteed wordt aan kinderalimentatie. Daar komt bij dat veel vrouwen een (goed) eigen arbeidsinkomen hebben en daarom meestal geen behoefte hebben aan partneralimentatie. Als een vrouw overigens niet of weinig werkt, terwijl zij een behoorlijk arbeidsverleden heeft, dan heeft zij een inspanningsverplichting om een volwaardig arbeidsinkomen te verwerven. Allemaal zaken om mee rekening te houden, als u overweegt te scheiden, of om te bekijken of uw alimentatieverplichting nog wel voldoet aan de daaraan te stellen wettelijke eisen. Heeft u vragen? Bel (076 524 44 44) of mail (voorvaart@voorvaartadvocatuur.nl) ons. We staan voor u klaar in dit soort (familierecht) zaken, wij bemiddelen graag en veel, en procederen indien nodig.