NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Het pensioen: belangrijk om dit bij scheiding goed te regelen!

De wettelijke regels omtrent de verdeling van de pensioenen zijn ingewikkeld. Sinds 1995 geldt de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Hieruit volgt dat ieder van de echtgenoten na scheiding aanspraak kan maken op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwd ouderdomspensioen. De pensioenuitvoerder moet dan ook aan de andere ex-echtgenoot een deel van het pensioen uitbetalen. Dit geldt alleen als de pensioenuitvoerder binnen 2 jaar na de scheiding op de hoogte is gebracht van de scheiding. Dit gebeurt door ondertekening door beide ex-echtgenoten van daartoe bestemde formulieren aan de pensioenuitvoerder.

Gebeurt dit helemaal niet of niet binnen een termijn van 2 jaar na de scheiding, dus te laat dan wordt door de pensioenuitvoerder doorgaans het volledige pensioen aan de ex-echtgenoot die het pensioen heeft opgebouwd uitbetaald.

Deze ex-echtgenoot die het volledige pensioen ontvangt moet dan zelf een deel van het pensioen doorbetalen aan de andere ex-echtgenoot. Dit levert vaak conflicten en ongemakkelijke situaties op. Soms zijn de echtgenoten al jarenlang van elkaar gescheiden en blijkt de pensioenverdeling niet te hebben plaatsgevonden. Ex-echtgenoten worden dan ongewild na jaren weer met elkaar geconfronteerd. Ook zijn er situaties denkbaar waarbij de ex-echtgenoot al jaren pensioen ontvangt en er financieel niet meer op gerekend heeft om het (reeds ontvangen) pensioen  te delen. Als het niet lukt om daar dan in onderling overleg uit te komen en een regeling te treffen zal degene die recht heeft op een deel van het pensioen een procedure bij de rechtbank moeten opstarten.

Het is dus belangrijk om dit zo veel mogelijk te voorkomen en bij een scheiding hierover heldere afspraken te maken, bij voorkeur in een echtscheidingsconvenant en er op te letten dat deze afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Om problemen ten aanzien van de verdeling van de pensioenen te voorkomen gaat de verdeling van het pensioen bij scheiding veranderen. Er komt een nieuwe Wet Verdeling pensioen bij Scheiding die ingaat op 1 januari 2022.

De belangrijkste regels en veranderingen uit de nieuwe wet zijn;

  • Net als nu geldt dat iedere ex-echtgenoot recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.
  • De ex-echtgenoot die recht heeft op een deel van het pensioen van de andere ex-echtgenoot krijgt vanaf 1 januari 2022 een eigen pensioenrecht.
  • De ex-echtgenoot die een deel van het pensioen krijgt, kan zelf bepalen wat hij met dat deel van het pensioen doet. Er kan een keuze gemaakt worden om het pensioen eerder of later te laten ingaan. Er kan een keuze gemaakt worden voor een vast of variabel pensioen, of hoog-laagpensioen.
  • Als er sprake is van een bijzonder nabestaandenpensioen dan hebben per 1 januari 2022 beide ex-echtgenoten recht op de helft van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Nu geldt nog dat het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd voor en tijdens het huwelijk naar de ex-echtgenoot gaat die het pensioen niet heeft opgebouwd.
  • Ten slot en van belang is dat de ex-echtgenoten de pensioenuitvoerder niet meer tijdig op de hoogte hoeven te brengen. De verdeling van de pensioenen volgens de nieuwe wet gaat vanaf 1 januari 2022 vanzelf bij een scheiding. Dit scheelt een hoop gedoe achteraf. Afwijking van de wet is mogelijk maar enkel bij de scheiding en mits de afwijkende afspraken binnen 6 maanden worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder.

Heeft u zelf een probleem met de pensioenverdeling? Wilt u meer informatie? U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 076-52 44 44 44.

U kunt ons ook mailen op info@voorvaartadvocatuur.nl.

Ons kantoor helpt u graag verder!