NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Toeschouwer gewond

Tijdens een mountainbike-wedstrijd kwam een deelnemer in botsing met een toeschouwer. Dit gebeurde bij een trap, onderdeel van het parcours. De deelnemer had deze hindernis of in ieder geval een deel daarvan “genomen” zonder met de wielen van de fiets de trap te raken. Vervolgens ging het mis en kwam de deelnemer in het publiek terecht. Een toeschouwer raakte gewond en de betreffende deelnemer, de verzekeringsmaatschappij waarbij de deelnemer verzekerd was en de organisator van de wedstrijd werden daarvoor van de zijde van de toeschouwer aansprakelijk gehouden.

De rechtbank oordeelde onder meer dat de toeschouwer “tot op zekere hoogte gevaarzettend gedrag van” de deelnemer mocht verwachten en dat het vervolgens de vraag was “of het ongeval te wijten is aan zodanig risicovol rijgedrag van” de deelnemer dat de toeschouwer “daarop niet bedacht hoefde te zijn.” De rechtbank was van oordeel dat in dit geval niet was komen vast te staan dat de deelnemer een zogenaamde “onrechtmatige daad” tegenover de toeschouwer had begaan. Wat eenvoudiger en wat kort door de bocht gezegd: De rechtbank vond dat niet was komen vast te staan dat de deelnemer ten opzichte van de toeschouwers te veel risico had genomen. Daardoor was niet vastgesteld dat de deelnemer aansprakelijk was voor de schade van de toeschouwer. In het verlengde daarvan kon ook geen verplichting tot het betalen van schadevergoeding door de verzekeringsmaatschappij waarbij de deelnemer was verzekerd worden vastgesteld.

De organisator van het evenement kwam er echter slechter vanaf.

Bij het evenement waren ook een arts en een EHBO-team aanwezig. De arts had ook een motorrijder ter beschikking om zo nodig snel ter plaatse van een ongeval te kunnen zijn. Dit wees erop dat de organisator zich bewust was van de gevaren die aan het evenement verbonden waren. Juist bij de trap stonden meerdere leden van het EHBO-team opgesteld.

De rechtbank was onder meer van oordeel dat het onzorgvuldig was van de organisator om de toeschouwer “zo dicht op zo’n risicovol deel van het parcours” toe te laten. De rechtbank was van oordeel dat het ongeval eenvoudig had kunnen worden voorkomen door het afzetlint niet zo dicht bij de trap op te hangen, maar op enige afstand daarvan. Dan zou de deelnemer niet gelijk in het publiek zijn beland.

De rechtbank was van oordeel dat de organisator wel schadeplichtig was ten opzichte van de toeschouwer.

Voorvaart Advocaten heeft de expertise in huis om ook in uw situatie de zaak te beoordelen en in behandeling te nemen. Hebt u – door wat voor oorzaak dan ook – letselschade en/of andere schade opgelopen en is daarvoor mogelijk een ander of bijvoorbeeld een school aansprakelijk? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.