NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Even naar de broodjeszaak

Misschien doet u het ook weleens: even een broodje halen bij een broodjeszaak. Niets mis mee natuurlijk, maar in de hieronder besproken zaak had dit een vervelend ongeval tot gevolg.

Wat was er aan de hand? Een vrouw was naar een broodjeszaak gegaan. Toen zij de broodjeszaak verliet, viel zij. Dit doordat zij niet in de gaten had dat er sprake was van een verhoging om de overgang van de lager gelegen stoep naar de broodjeszaak te overbruggen. De verhoging maakte deelde uit van de openbare weg en de weguitrusting ter plaatse. Zij stelde de gemeente – in de hoedanigheid van wegbeheerder – aansprakelijk voor de door haar geleden letselschade. De verzekeraar van de gemeente wees de aansprakelijkheid van de hand, waarna een gang naar de rechter volgde.

De verhoging was aan de bovenkant voorzien van een inkeping om bezoekers van de broodjeszaak te waarschuwen voor het hoogteverschil. Toen de vrouw de broodjeszaak – die zij daarvoor nog nooit had bezocht, zodat zij mogelijk niet bekend was met de situatie aldaar – verliet, was het regenachtig weer en schemerig. Hierdoor was de inkeping niet goed te zien. Bij droog weer had de inkeping een donkerdere kleur dan de traptreden en het lager gelegen trottoir, maar bij nat weer verminderde dit effect.

De rechter stelde voorop dat de wegbeheerder – in dit geval de gemeente –  de plicht heeft ervoor te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt.

De rechter was van oordeel dat de getroffen maatregel – de inkeping – “in het onderhavige geval onvoldoende was om het gevaar zettende karakter van de situatie weg te nemen”. Ook besteedde de rechter aandacht aan het feit dat het eenvoudig en voor de gemeente niet bezwaarlijk was een extra veiligheidsmaatregel te treffen en dat de gemeente dat na het ongeval ook had gedaan door het aanbrengen van een witte streep.

De rechter was dan ook van oordeel dat de gemeente wel degelijk aansprakelijk was voor de door de val ontstane schade bij de vrouw.

Hebt u – door wat voor oorzaak dan ook – ook letselschade en/of andere schade opgelopen en is daarvoor mogelijk een ander of bijvoorbeeld een camping, een instantie of een bedrijf aansprakelijk? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.