NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Ongeval op een camping: pees doorgesneden

Misschien moet u nog een aantal maanden wachten op uw vakantie. Maar als u dan op vakantie gaat, wat voor vakantie wordt het dan? Een groot aantal mensen kiest voor een vakantie op een camping. Zo ook in de zaak die we deze keer aan de orde stellen.

Wat is er gebeurd? Wel, een campinggast was op een voetbalveld op het campingterrein aan het voetballen. Op een gegeven moment belandde de bal achter het doel in de sloot, die zich ook op het campingterrein bevond. Niet getreurd: even de bal uit de sloot halen. Dat bleek echter toch wat meer problemen op te leveren dan verwacht …

Toen de betreffende campinggast de bal uit de sloot wilde halen en daarbij met blote voeten in de sloot was gestapt, stapte hij op een scherp voorwerp, naar later bleek de bodem van een fles. Hierdoor werd een teenpees doorgesneden.

De ongelukkige vorderde schadevergoeding. Helaas voor hem weigerde de aansprakelijkheidsverzekeraar van de camping de aansprakelijkheid te erkennen.
Ook in een procedure bij de rechtbank ving het slachtoffer bot.

De volgende stap was een hoger beroep bij het gerechtshof. Het gerechtshof liet echter het vonnis van de rechtbank in stand. Ook het gerechtshof was van mening dat (de aansprakelijkheids-verzekeraar van) de camping niet aansprakelijk was voor de geleden schade.

Betekent dit nu dat je als campinggast nooit je schade op de camping(houder) kunt verhalen?

Nee, zeker niet. Het is in dit soort zaken zo dat veel afhangt van de concrete omstandigheden van het geval.

In dit geval was het gerechtshof van oordeel dat de camping geen verwijt te maken viel. Het gerechtshof wees daarbij onder meer op het volgende:

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat de zorgvuldigheid die een terreinbeheerder in acht moet nemen niet zó ver gaat dat een terreinbeheerder veiligheidsmaatregelen moet treffen tegen gevaren die hij niet kent en ook niet hoeft te kennen. Het gerechtshof vond dat alleen de mogelijkheid dat er misschien glasscherven in de sloot worden gegooid onvoldoende was om een camping aansprakelijk te houden voor schade zoals in dit geval aan de orde was, zeker nu de camping waar het hier om ging een aantal maatregelen had genomen:
De camping liet de sloot twee keer per jaar uitdiepen. Wanneer medewerkers van de camping zagen dat iemand op blote voeten voetbalde, werd gewaarschuwd dat niet te doen. De camping bood gratis huisvuilzakken aan, verbood zwerfvuil en haalde geregeld vuilnis op. Ook hield zij 24 uur per dag toezicht; overdag met vier personen en ’s nachts met twee personen.

Het gerechtshof was van mening dat de camping voldoende maatregelen had getroffen om het risico tot een minimum te beperken.
Maar als u onverhoopt schade lijdt, kunnen de omstandigheden tot een andere uitkomst leiden.

Hebt u – door wat voor oorzaak dan ook – ook letselschade en/of andere schade opgelopen en is daarvoor mogelijk een ander of bijvoorbeeld een camping, een instantie of een bedrijf aansprakelijk? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.