NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Een hekje op de stoep

Het zal je maar gebeuren: Loop je in het donker over een stoep, staat daar opeens een hekje. Je valt en breekt je enkel. Dat gebeurde op een zaterdagavond in Zoetermeer.

Een vrouw loopt met enkele familieleden door het centrum van Zoetermeer. Door een hekje op de stoep komt ze ten val. Gevolg: een enkelbreuk; een gecompliceerde breuk nog wel.

De vrouw is van mening dat de gemeente als bezitter van het hekje aansprakelijk is en haar schade moet vergoeden. De gemeente en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente zijn het daar niet mee eens, waarop de vrouw een procedure begint.

Nu is het bij dit soort zaken lastig dat de beoordeling of iemand of een instantie aansprakelijk is erg afhangt van de omstandigheden van het specifieke geval. Dat blijkt ook weer in deze zaak.

De rechtbank is van oordeel dat de gemeente in dit geval niet aansprakelijk is voor de schade van de vrouw. Enkele van de omstandigheden waarop de rechtbank dit oordeel baseert:

  • Vlak bij het hekje staat een lantaarnpaal die ook brandde toen de vrouw ten val kwam.
  • De kleur van het hekje wijkt voldoende af van de bestrating, zodat er voldoende contrast aanwezig is.
  • Het lijkt erop dat de vrouw erg onoplettend is geweest. De rechtbank acht het aannemelijk dat de vrouw meer heeft gelet op familieleden die schuin voor haar op de rijbaan liepen en andere familieleden die stapvoets in een auto naast haar reden dan dat zij op mogelijke obstakels op de stoep heeft gelet.
  • Voetgangers moeten in een oud stadscentrum bedacht zijn op obstakels, omdat die daar nu eenmaal vaak voorkomen.

Zoals u ziet: de omstandigheden in het specifieke geval zijn van groot belang.

Hebt u – door wat voor oorzaak dan ook – ook letsel opgelopen en is daarvoor mogelijk een ander of bijvoorbeeld een instantie of een bedrijf aansprakelijk? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.