NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

De toegevoegde waarde van een Schadeverzekering Inzittende (SVI-verzekering)

In Nederland bent u verplicht een zogenaamde WAM-verzekering af te sluiten voor voertuigen die op uw naam geregistreerd staan. Hiermee is de aansprakelijkheid gedekt bij een ongeval in het verkeer.

Niet verplicht maar wel degelijk nuttig is daarnaast het afsluiten van een Schadeverzekering Inzittende (SVI-verzekering). Bij de meeste verzekeraars heeft u voor 4 à 5 euro extra per maand een SVI-verzekering. Een dergelijke verzekering vergoedt – ongeacht aansprakelijkheid – de daadwerkelijk geleden (letsel)schade voor u en uw passagiers.

Toegevoegde waarde voor passagiers

Allereerst kan het afsluiten van een SVI-verzekering van toegevoegde waarde zijn voor passagiers in die zin dat het kan bijdragen aan een snellere afwikkeling van de kwestie. Als passagier kunt u in principe altijd uw schade verhalen op óf: de WAM-verzekering van de andere automobilist, óf: de WAM-verzekering van de bestuurder van de auto waarin u zat ten tijde van het ongeval. Ook als niet meteen vast staat wie er aansprakelijk is, is de verzekeringsmaatschappij die u als eerste aanspreekt gehouden om uw letselschadekwestie in behandeling te nemen (op basis van de Schuldloze Derdenregeling). U moet zich daar dan wel expliciet op beroepen. In de praktijk weten slachtoffers vaak niet dat deze regeling bestaat, waardoor één en ander vertraging oploopt. Als u als passagier een melding doet bij de SVI-verzekeraar van de bestuurder waarbij u in de auto zat, dan wordt uw schade meteen in behandeling genomen.

Toegevoegde waarde voor de bestuurder

Anders dan de naam doet vermoeden is het niet alleen raadzaam om deze aanvullende verzekering af te sluiten voor andere ‘inzittenden’ in uw auto maar voornamelijk ook voor uzelf als bestuurder. Zoals ik al eerder aangaf vergoedt een SVI-verzekering  – ongeacht aansprakelijkheid – de daadwerkelijk geleden (letsel)schade. Dus ook als u zelf schuldig bent aan het ongeval met een andere automobilist, of u heeft een eenzijdig ongeval (u rijdt bijvoorbeeld tegen een boom), en u kunt uw schade derhalve niet verhalen op een andere partij, dan zal uw SVI-verzekering de schade in behandeling nemen. Zij zal – net als een aansprakelijke WAM-verzekeraar – alle materiële en immateriële schade dienen te vergoeden.

Ook als er volgens u wél een andere aansprakelijke partij is, maar er bijvoorbeeld geen gegevens zijn, u te maken krijgt met een buitenlandse verzekeringsmaatschappij of er discussie bestaat omtrent (een deel van) de aansprakelijkheid, kan een SVI-verzekering nuttig zijn. Om vertraging van de zaak en financiële problemen te voorkomen kunt u de zaak meteen aanmelden bij uw SVI-verzekeraar. Zij kunnen u dan bijvoorbeeld alvast een voorschot uitkeren. Uw SVI-verzekering zal vervolgens trachten de uitgekeerde schade weer te verhalen op de aansprakelijke partij. Ook is het altijd nog mogelijk (behoudens verjaring) de zaak over te dragen aan de aansprakelijke WAM-verzekeraar.

Gelet op het bovenstaande is ons advies een dergelijke SVI-verzekering af te sluiten naast de verplichte WAM-verzekering. De schade na een verkeersongeval kan enorm oplopen en het is juist daarom raadzaam om goed verzekerd te zijn. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje.

Door: mw. mr. S.M.W. de Kruif