NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel affectieschade: Mogelijk in de toekomst toch smartengeld voor nabestaanden?

Goed nieuws! Op 9 mei jongsteleden is het nieuwe wetsvoorstel affectieschade met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is op 20 juli 2015 door de minister van Veiligheid en Justitie ingediend, waarmee een vergoeding van affectieschade (smartengeld voor nabestaanden) wordt beoogd.

Op 27 juni aanstaande zal er een voorbereidend onderzoek worden ingesteld door de Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Uiteindelijk zal de Eerste Kamer een beslissing moeten nemen over het al dan niet aannemen van het wetsvoorstel. Het is dus nog even afwachten of een vergoeding voor affectieschade ook daadwerkelijk in de toekomst (met goed gevolg) gevorderd kan worden in Nederland.

Vergoeding voor wie?

Met de eventuele nieuwe wet komt een kleine kring van nabestaanden/naasten in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. In beginsel gaat het hierbij om de ouders, kinderen, broers of zussen van het slachtoffer. Ook pleegkinderen, stiefouders en/of stiefkinderen vallen hieronder. In uitzonderlijke gevallen kan ook gedacht worden aan personen die een ‘nauwe persoonlijke relatie’ met het slachtoffer hadden. Wanneer dat het geval is zal naar alle waarschijnlijkheid nader worden ingekleurd door de Rechtspraak.

Voorvaart Advocaten hoopt van harte dat het wetsvoorstel wordt aangenomen en dat Nederland meegaat met actuele Europese wetgeving. In vrijwel alle Europese landen bestaat er reeds de mogelijkheid voor nabestaanden van slachtoffers een vergoeding in de vorm van smartengeld te ontvangen, Nederland kan ons inziens daarin niet achterblijven. Uiteraard kan met een smartengeldvergoeding aan nabestaanden hun leed niet worden weggenomen, maar het kan wel degelijk bijdragen aan (psychisch) herstel.

Voorvaart Advocaten volgt de ontwikkelingen rondom het nieuwe wetsvoorstel affectieschade op de voet. Via deze blog wordt u op de hoogte gehouden van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Door: mw. mr. S.M.W. de Kruif