NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven

In één van mijn vorige blogs heb ik u wat meer uitleg gegeven over het Waarborgfonds Motorverkeer, niet te verwarren met het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In deze blog zal ik daar nader op ingaan.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Om een dergelijke tegemoetkoming te krijgen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • U bent slachtoffer;
  • Er is sprake van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf;
  • Er is sprake van ernstig letsel;
  • Het misdrijf is in Nederland gepleegd;
  • Er mag geen sprake zijn van ‘eigen schuld’;
  • De schade wordt niet anderszins vergoed.

Opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf

Allereerst moet u slachtoffer zijn geworden van een misdrijf waarbij geweld is gebruikt. Het kan daarbij ook gaan om een dreiging met geweld. U kunt denken aan het dreigen met een mes/wapen of bijvoorbeeld verkrachting of mishandeling. Diefstal kan hier onder omstandigheden ook onder vallen, maar er moet dan wel weer sprake zijn van een geweldhandeling. Daarvan is echter al vrij snel sprake. Een enkele duw of ruk wordt al gezien als geweldhandeling.

Daarnaast moet er ‘opzet’ in het spel zijn. Er wordt gekeken naar de bedoeling van de dader. Deze moet de intentie hebben gehad het geweldsmisdrijf te plegen. Als u bijvoorbeeld valt doordat iemand per ongeluk tegen u aanloopt, is er geen sprake van opzet. ‘Opzet’ gaat derhalve verder dan ‘schuld’.

Ernstig letsel

Of er sprake is van ernstig letsel wordt beoordeeld door de medisch adviseurs van het Schadefonds. Dit letsel kan zowel fysiek als psychisch zijn.

Eigen schuld

U mag verder geen eigen aandeel schuld in het voorval hebben. Als u de dader heeft uitgedaagd of als eerste geweld heeft gebruikt, dan komt u niet in aanmerking voor een uitkering van het Schadefonds.

Schade niet anderszins vergoed?

U heeft in beginsel alleen recht op een uitkering als u de schade niet anderszins vergoed heeft gekregen. De schade kan bijvoorbeeld – via voeging in het strafproces – ook verhaald worden bij de dader zelf. Omdat een strafproces vaak lang kan duren, kunt u wel eerst aankloppen bij het Schadefonds voor een uitkering. Als u alsnog de (volledige) schade heeft kunnen verhalen op de dader, dan zult u (een deel van) de uitkering dienen terug te betalen aan het Schadefonds.

Bent u slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf? Neemt u dan contact op met één van de specialisten van Voorvaart Advocaten. Wij kunnen u bijstaan tijdens het verhaal van uw schade op de dader en zullen u waar nodig helpen met het indien van een verzoek bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Door: mw. mr. S.M.W. de Kruif