NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Deelgeschilprocedure bij letselschadezaken

Het overgrote deel van letselschadezaken (95%) wordt geregeld met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij zonder tussenkomst van een rechter. In dat geval worden bij een afwikkeling, middels een vaststellingsovereenkomst, de afspraken tussen partijen vastgelegd.

Het komt echter ook voor dat deze onderhandelingen spaak lopen vanwege uiteenlopende redenen. Zo kan er bijvoorbeeld discussie ontstaan omtrent de aansprakelijkheid (of een deel daarvan i.v.m. eigen schuld), het verband tussen het ongeval en de schade (causaliteit) of de hoogte van de schade. Als partijen er samen niet uitkomen, zal een onafhankelijke rechter moeten oordelen.

De Wet Deelgeschillen in letsel- en overlijdenszaken

Op 1 juli 2010 is deze wet in Nederland in werking getreden met als doel partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen en de impasse te doorbreken. Dit om een snelle afhandeling van letsel- en overlijdenszaken te bewerkstelligen. Een vaak langdurige bodemprocedure kan hiermee worden voorkomen.

De procedure

Een deelgeschilprocedure wordt gestart door één der partijen met het indienen van een verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank (sectie kanton indien belang minder dan € 25.000). De wederpartij heeft na ontvangst van het verzoekschrift de mogelijkheid om zich te verweren door het indienen van een ‘verweerschrift’. Binnen enkele maanden zal er daarna een mondelinge behandeling ter zitting worden ingepland door de rechtbank. Een zestal weken na die zitting zal er een uitspraak (beschikking) volgen. Deze uitspraak van de rechter zal, in het geval van een deelgeschilprocedure, niet bindend zijn voor partijen. Echter, als één der partijen zich niet aan de afspraken houdt is er nog de mogelijkheid een bodemprocedure (bindende uitspraak) te starten waarin de uitspraak van de deelgeschilrechter wel degelijk zal worden meegewogen. Het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de deelgeschilrechter is niet mogelijk. In de praktijk zullen partijen zich (nagenoeg altijd) schikken naar het oordeel van de deelgeschilrechter waarna de onderhandelingen kunnen worden voortgezet.

De kosten

De kosten die u, als slachtoffer, moet maken voor het opstarten van een deelgeschilprocedure komen in beginsel (volledig) voor rekening van de wederpartij. Zelfs als u de zaak verliest. Qua kosten kunt u denken aan griffierechten (administratiekosten van de rechtbank) maar ook aan de advocaatkosten. De deelgeschilprocedure onderscheidt zich daarmee van de bodemprocedure waarbij de verliezende partij wordt veroordeeld in de procedurekosten. Als slachtoffer loopt u derhalve geen risico extra ‘schade’ op te lopen.

‘Dreiging’ met deelgeschilprocedure

Het kostenveroordelingsmodel zoals hierboven beschreven zorgt er tevens voor dat ‘dreiging’ met een deelgeschilprocedure vaak al genoeg is om partijen weer nader tot elkaar te brengen. De relatief makkelijke, goedkope en snelle manier van procederen weerhoudt partijen steeds vaker tot het innemen van onredelijke standpunten. Een goede ontwikkeling die zich hopelijk de komende jaren alleen maar voortzet.

Is de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij overgegaan tot eenzijdige afwikkeling en niet bereid aansprakelijkheid te erkennen of aanvullende schade te betalen? Wacht niet langer en neem contact op met Voorvaart Advocaten voor een vrijblijvend advies.