NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Onbekende of onverzekerde dader bij een verkeersongeval? Toch schadevergoeding!

Uitgangspunt in Nederland is dat eenieder in beginsel zijn eigen schade draagt. Van dit uitgangspunt wordt afgeweken indien een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van die schade. De automobilist die u geen voorrang verleent en daardoor met u in botsing komt, heeft een verkeersnorm geschonden en is aansprakelijk voor de door u geleden en nog te lijden (letsel)schade. Zijn of haar autoverzekering (WAM-verzekeraar) zal overgaan tot het vergoeden van uw (letsel)schade.

Maar wat nu als de andere automobilist doorrijdt na het ongeval en u heeft geen gegevens? Of dat blijkt dat de auto van de andere partij niet is verzekerd of gestolen? Of dat blijkt dat de aansprakelijke WAM-verzekeraar failliet is? Dan kunt u terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer!

Dit waarborgfonds is in 1965 in het leven geroepen vanuit de wens om slachtoffers in bovengenoemde gevallen niet met hun schade te laten zitten. Uit artikel 24 lid 1 van de WAM (Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen) blijkt dat verzekeraars verplicht zijn jaarlijks bij te dragen aan dit fonds.

Uiteraard zijn er wel een aantal eisen waaraan moet worden voldaan wilt u terecht kunnen met uw schade bij het waarborgfonds motorverkeer:

  • U moet aantonen dat er een gemotoriseerd voertuig betrokken was bij het ongeval (bijv. auto, motor, vrachtwagen, brommer of scooter);
  • U moet aantonen dat er een ongeval heeft plaatsgevonden waarbij u schade heeft geleden waarbij de ander aansprakelijk is (bijv. met getuigenverklaringen of een proces-verbaal van de politie);
  • U moet moeite hebben gedaan om de gegevens van de dader te achterhalen (bijv. met een aangifte bij de politie).

Bij het waarborgfonds kunt u terecht met zowel materiële schade (aan uw auto, fiets, kleding, telefoon etc.) als ook letselschade. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van het waarborgfonds: www.waarborgfonds.vereende.nl.

Aarzelt u niet om in één van bovenstaande gevallen contact op te nemen met een specialist van Voorvaart Advocaten voor een vrijblijvend advies. Wij zijn u graag van dienst.

Door: mw. mr. S.M.W. de Kruif