NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Verhoogde economische kwetsbaarheid als schadepost bij letselschade

Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid (zie deletselschaderaad.nl)

Van verhoogde economische kwetsbaarheid is sprake indien in de toekomst door een economisch feit – zoals bijvoorbeeld een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement – een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan ‘normaal’ door de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden.

Met een vergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid wordt deze langere periode van (gedeeltelijke) werkloosheid financieel gecompenseerd.

Vóór 2000 werd deze schadepost nauwelijks genoemd, doch vanaf 2000 wordt er een tendens opgemerkt waarbij de grenzen van schadeposten worden verkend. Te denken valt hierbij dan aan de genoemde verhoogde economische kwetsbaarheid.

Voorbeelden uit de praktijk

Indien u door een ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt raakt, kan het voorkomen dat u uw baan verliest vanwege een reorganisatie of faillissement. U komt ‘op straat te staan’ en uw beperkingen door het ongeval maken dat u niet of moeilijker een nieuwe baan kunt vinden. In een dergelijk geval bent u economisch gezien kwetsbaarder dan een ander die uw beperkingen niet heeft.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omstandigheid waarbij u in plaats van 40 uur maar maximaal 32 uur kunt werken. Uw arbeidsmarkt wordt verkleind door het feit dat u niet meer fulltime kunt werken. Daarnaast valt te denken aan de omstandigheid waarbij er voor u, na het ongeval, een functie ‘op maat’ is gemaakt bij uw werkgever. Bij ontslag, vanwege economische redenen, is er een grote kans dat die functie op maat niet te vinden is bij een nieuwe, andere werkgever. Ook dat maakt u kwetsbaarder dan een ander zonder uw beperkingen.

In dergelijke gevallen is het aan uw belangenbehartiger u te informeren en dit mee te nemen in de onderhandelingen met de aansprakelijk partij. Voorvaart Advocaten beschikt over ervaren en betrokken specialisten op het gebied van letselschade die u daarmee zullen helpen.

Mogelijkheden bij verhoogde economische kwetsbaarheid?

Indien uw letselschadekwestie afgerond wordt, bestaan er twee mogelijkheden voor een vordering bij verhoogde economische kwetsbaarheid; 1) afkoop van het risico, of 2) het op laten nemen van voorbehoud voor de toekomst in de schikkingsovereenkomst met de aansprakelijke partij.

Voor de afkoop van dit risico zijn tot op heden geen concrete berekeningsmodellen aanwezig. Er is door de Letselschade Raad in 2008 wel een conceptrichtlijn opgesteld, die enige ‘houvast’ biedt voor de uiteindelijke schatting van de hoogte van de schadepost. Uit recente literatuur en rechtspraak volgt geen eenduidigheid maar komt voornamelijk veel geluid dat er behoefte is aan een richtlijn.

Via deze blog wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen deze kwestie.

Door: mw. mr. S.M.W. de Kruif