NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Echtscheiding, gezamenlijk gezag en schoolkeuze: zo zit het juridisch

Een tijd geleden bent u gescheiden. Er is sprake van gezamenlijk gezag. Binnenkort moeten uw kinderen (weer) naar school, echter u twist met uw ex-partner over de vraag bij welke school uw kind(eren) dienen te worden ingeschreven.

Bovenstaand probleem komt in de praktijk veelvuldig voor en kan voor veel stress en hoog oplopende emoties zorgen. Maar hoe zit het in deze gevallen juridisch? Wat kunt u doen als indien u in onderling overleg niet tot een oplossing kunt komen, of indien uw ex-partner een beslissing heeft gemaakt zonder u daarbij te betrekken?

Heb ik toestemming van mijn ex-partner nodig voor in- of uitschrijving van mijn kind bij een (basis)school?

Ja, dat heeft u zeker. Bij gezamenlijk gezag bent u beiden belast met de opvoeding van uw kind; u draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Dit heeft juridisch tot gevolg dat de ene ouder, zonder instemming van de ander, geen ingrijpende beslissingen mag nemen over het kind. Schoolkeuze wordt door de rechter (vanzelfsprekend) gezien als een beslissing die ingrijpend is, waardoor toestemming van uw ex-partner voor inschrijving/uitschrijving noodzakelijk is.

Wat als ik geen toestemming krijg van mijn ex-partner?

Wanneer uw ex-partner u geen toestemming geeft om uw kind bij een bepaalde school in- of uit te schrijven (bijvoorbeeld omdat hij/zij is van mening dat een andere school een betere keuze is) kunt u de rechter vragen om aan u vervangende toestemming te verlenen (art. 1:253a  lid 1 Burgerlijk Wetboek).

De (kort geding)rechter zal bij het maken van zijn beslissing een belangenafweging maken, waarbij alle omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen. De belangen van het kind wegen daarbij zeer zwaar, maar ook aan andere belangen (van de ouders) kan waarde worden gehecht. Voorbeelden van belangen die kunnen meewegen zijn de (cognitieve) ontwikkeling van het kind, continuïteit,  emotioneel welbevinden, sociale ontwikkeling (vriendjes/vriendinnetjes op school) en de mening van het kind zelf.

Voorvaart Advocaten: gespecialiseerd op het gebied van personen- en familierecht

Voorvaart Advocaten heeft advocaten in dienst die gespecialiseerd zijn op het gebied van personen- en familierecht. Heeft u vragen over uw situatie naar aanleiding van dit artikel, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten voor juridisch advies.