NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Smartengeld bij whiplash

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor schade in de vorm van pijn of verdriet dat iemand is overkomen. Deze vorm van schade wordt ook wel “ander nadeel” of “immateriële schade” genoemd.

De hoogte van smartengeld bij whiplash: Smartengeldgids

Bij het vaststellen van de hoogte van smartengeld wordt in Nederland gebruik gemaakt van de Smartengeldgids van de ANWB. In deze gids staan samenvattingen van uitspraken waarin door de rechter smartengeld aan de benadeelde werd toegekend. Het vergelijken met gevallen uit het verleden geeft de rechter een handvat bij het bepalen welk smartengeldbedrag “passend” is in een concrete situatie.

Ook bij het vaststellen van smartengeld in geval van whiplash wordt gebruik gemaakt van de Smartengeldgids van de ANWB. De toegekende smartengeldbedragen variëren van enkele honderden euro’s tot vergoedingen van enkele tienduizenden euro’s.

Deze grote verschillen in de hoogte van smartengeld worden verklaard door de ernst en de aard van het letsel en de gevolgen die het letsel heeft op uw dagelijks leven. Factoren van belang zijn bijvoorbeeld uw lichamelijke beperkingen, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, de mate waarin u pijn ondervindt, de invloed van het letsel op uitoefening van uw hobby’s et cetera.

Alle concrete omstandigheden van uw geval kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw smartengeld. Om de vergoeding te krijgen waar u recht op heeft is het daarom van groot belang dat u met behulp van een juridisch specialist nauwkeurig inventariseert wat het letsel voor u persoonlijk betekent.

Schadevergoeding bij medisch niet objectiveerbare klachten

Bij klachten ten gevolgen van een whiplash verdienen de zogenaamde “medisch niet objectiveerbare klachten” bijzondere aandacht. Verzekeraars schermen vaak met het argument dat er geen sprake is van medisch aantoonbaar letsel.

In een eerder artikel op deze webpagina werd reeds ingegaan op zowel de medische als de juridische benadering van whiplash/een post-whiplash syndroom.  Van belang is dat de juridische benadering van whiplash-klachten verschilt van de medische benadering. Ook schade door klachten waarvoor geen medische oorzaak aan te wijzen valt komt voor vergoeding in aanmerking indien de klachten reëel zijn, niet zijn ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn.

Is dus aannemelijk dat de klachten het gevolg zijn van het ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dan heeft u recht op schadevergoeding (inclusief smartengeld), ook al zijn uw klachten niet objectief vast te stellen.

Wilt u meer weten over schadevergoeding/smartengeld in geval van whiplash? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.