NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Vuurwerk en letselschade

Ondanks het feit dat steeds meer organisaties pleiten voor een vuurwerkverbod, gebeurt het rondom iedere jaarwisseling helaas weer: mensen lopen letselschade op bij het afsteken van vuurwerk. Afgelopen jaar belandden maar liefst 574 vuurwerkslachtoffers bij de spoedeisende hulp met letsel door vuurwerk.

Letsel door vuurwerk kan zeer ernstig zijn, waardoor de hoogte van de schade flink kan oplopen. Is een ander aansprakelijk voor uw schade, dan kunt u aanspraak maken op vergoeding van zowel uw materiële schade (zorgkosten, misgelopen inkomen et cetera) als immateriële schade (smartengeld). Zie voor meer informatie het artikel “schadeposten bij letselschade“).

Indien u letselschade heeft opgelopen ten gevolge van vuurwerk, is de vraag dus of een ander aansprakelijk is voor uw schade.

Letselschade door vuurwerk van een ander

Loopt u als omstander schade op, dan kunt u deze schade verhalen op degene die het vuurwerk af heeft gestoken indien deze persoon jegens u onrechtmatig heeft gehandeld.

Omdat het afsteken van (legaal!) vuurwerk rond de jaarwisseling gebruikelijk is, zal het enkele feit dat afgestoken vuurwerk bij u schade heeft veroorzaakt niet snel voldoende zijn. Wél moet degene die vuurwerk afsteekt dat zorgvuldig doen en zich bewust zijn van de gevaren die het afsteken met zich meebrengt. Bij elk concreet geval dient gekeken te worden of het afsteken van vuurwerk in de gegeven omstandigheden onrechtmatig was/dat de “dader” zich van dit gedrag had moeten onthouden.

Letselschade en zelf afgestoken vuurwerk

Ook als u zélf schade oploopt bij het afsteken van vuurwerk kunt u uw schade mogelijk verhalen op de producent/importeur/leverancier van het product. U moet daarvoor aantonen dat het vuurwerk dat u gebruikte “gebrekkig was”.

Een voorbeeld  waarin de rechter oordeelde dat vuurwerk gebrekkig was, vindt u hier. Het betrof vuurwerk dat laag bij de grond tot ontploffing kwam terwijl dit op grote hoogte had moeten gebeuren.

Bewijs

Iemand aansprakelijk stellen voor letselschade door vuurwerk is niet eenvoudig en in de meeste gevallen geen gelopen race. Zorg er daarom in ieder geval voor dat u zoveel mogelijk bewijs verzamelt (bijvoorbeeld (foto’s van) restanten van het product, getuigenbewijs).

Het is begrijpelijk dat uw hoofd na een ongeval niet altijd direct staat naar het claimen van schade en juridische discussies. U kunt echter veel ellende voorkomen door adequaat te handelen. Komt u er zelf niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.