NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Vakantie in het water gevallen: aansprakelijkheid van de reisorganisator

U heeft er een heel jaar naar uit gekeken en eindelijk is het zo ver: vakantie! Bij aankomst op uw bestemming verdwijnt uw eerdere enthousiasme als sneeuw voor de zon. In plaats van de oase van rust waar u volgens de brochure van de reisorganisatie terecht zou komen, belandt u in een bouwput. De verbouwingen van het complex zorgen voor een oorverdovend lawaai en ook de voorzieningen waar u over dacht te kunnen beschikken, zoals het zwembad, zijn (nog) niet toegankelijk. Heeft u in dit geval recht op schadevergoeding?

Bovenstaand voorbeeld is misschien wat extreem. Er kunnen echter 1001 ernstige of minder ernstige redenen zijn waarom u ontevreden bent over uw vakantie waardoor schadevergoeding wilt van uw reisorganisator. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u in een andere accommodatie geplaatst wordt dan u had verwacht, dat u overvallen wordt tijdens de busrit van het vliegveld naar uw hotel of dat u uitglijdt in de badkamer van uw hotel en daarbij letselschade oploopt (zie daarover een eerdere blog op deze webpagina).

Schadevergoeding op grond van de reisovereenkomst

Bepalend bij beantwoording van de vraag of u recht heeft op schadevergoeding is allereerst of de reisorganisatie de reisovereenkomst heeft uitgevoerd overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mocht hebben (art. 7:507 lid 1 BW).

Verloopt de reis niet niet zoals u redelijkerwijs mocht verwachten dan is de reisorganisator verplicht de schade die u hierdoor heeft geleden/lijdt te vergoeden, tenzij deze tekortkoming niet toe te rekenen is aan de reisorganisator omdat:

  • de tekortkoming aan de reiziger zelf te wijten is;
  • de tekortkoming toe te rekenen is aan een derde (niet zijnde een hulppersoon van de reisorganisator);
  • sprake is van overmacht

Als uw reis niet naar verwachting verloopt, is de reisorganisatie veelal verplicht de reiziger te helpen en bijstand te verlenen.

Daar staat tegenover dat u als reiziger verplicht bent om uw klachten tijdig kenbaar te maken aan de reisorganisatie. Doet u dit niet dan kan uw vordering tot schadevergoeding hierdoor uiteindelijk worden afgewezen. De reisorganisatie is dan immers niet in staat geweest uw klachten tijdens de reis te verhelpen en/of de schade te beperken.

Praktische tips

Heeft u klachten over de uitvoering van uw reis, let dan in ieder geval op het volgende:

  • Meld de klacht direct bij de reisorganisatie.
  • Levert dit niet het gewenste resultaat op, zorg er dan voor dat uw klacht in ieder geval al tijdens uw vakantie schriftelijk vastgelegd wordt (bijvoorbeeld via e-mail).
  • Schrijf bij thuiskomst direct een brief aan de reisorganisatie waarin u uw klacht kenbaar maakt.
  • Verzamel ter plekke zoveel mogelijk bewijs van het feit dat de reisorganisatie tekortschiet en van de schade die u hierdoor lijdt (foto´s, bonnetjes, gegevens van getuigen etc.)

Hulp nodig?

Is uw vakantie in het water gevallen en heeft u hulp nodig, bijvoorbeeld bij het vorderen van schadevergoeding of het opstellen van een brief? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.