NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Wetsvoorstel affectieschade: smartengeld voor naasten

Affectieschade is schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste, waarbij een ander aansprakelijk is voor deze schade. Het is met andere woorden een vorm van smartengeld voor naasten.

Op dit moment geen vergoeding mogelijk van affectieschade

In Nederland heeft op dit moment alleen de benadeelde zelf recht op smartengeld. Een familielid of andere persoon die dicht bij de benadeelde staat en met de ernstige gevolgen van een ongeval wordt geconfronteerd, heeft op dit moment volgens de wet dus géén recht op smartengeld/vergoeding van affectieschade. Door de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, is dit in het verleden meerdere keren benadrukt. Volgens de Hoge Raad biedt de huidige wetgeving geen ruimte voor vergoeding van affectieschade en is het aan de wetgever om hier indien gewenst verandering in te brengen.

Wetsvoorstel(len) affectieschade

In 2003 werd een wetsvoorstel ingediend dat vergoeding van affectieschade mogelijk zou moeten maken. Dit wetsvoorstel werd in 2010 door de Eerste Kamer verworpen, omdat men het niet eens kon worden over de vormgeving ervan.

Zeer recent, op 20 juli 2015, werd door minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) opnieuw een wetsvoorstel ingediend dat een vergoeding voor affectieschade moet gaan regelen. Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel draagt de mogelijkheid tot een vergoeding voor affectieschade bij aan de verwerking van een emotionele gebeurtenis. In de eerste plaats omdat het toewijzen van schadevergoeding aangeeft dat sprake is van erkenning: erkenning van de gevoelens van de betrokkenen en erkenning van de fout van de dader. Daarnaast is ook sprake van een enige mate van genoegdoening: het geschokte rechtsgevoel wordt verzacht doordat van de aansprakelijke persoon een opoffering wordt verlangd.

Voorvaart Advocaten volgt de ontwikkelingen rondom het nieuwe wetsvoorstel affectieschade op de voet. Via deze blog wordt u op de hoogte gehouden van eventuele nieuwe ontwikkelingen.