NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Echtscheiding, kinderen en vakantie: zo zit het juridisch

Een tijd geleden bent u gescheiden. Er is sprake van gezamenlijk gezag. Mag u uw kinderen zomaar meenemen op vakantie? Hoe zit het met de paspoorten van uw kinderen? Wat kunt u doen als uw ex-partner weigert in te stemmen met vertrek?

Dit is zomaar een greep uit de vragen waar u als ouder tegenaan kunt lopen als u gescheiden bent en uw kind(eren) mee wilt nemen op vakantie. In dit artikel wordt aan de hand van beantwoording van een aantal vragen geprobeerd om u op begrijpelijke wijze juridisch wegwijs te maken op het gebied van echtscheiding en vakantie.

Binnenkort is het zo ver. Lekker op vakantie naar het buitenland met uw kinderen. Tickets geboekt en bovendien een prachtig verblijf met oneindig veel activiteiten voor de kinderen. Geen vuiltje aan de lucht dus. Althans: dat dacht u. Uw ex-partner, waarmee u gezamenlijk het gezag over de kinderen uitoefent, weigert u onverwachts toestemming te geven om uw kinderen mee te nemen. De eerste relevante vraag in dit geval is natuurlijk of u deze toestemming van uw ex-partner echt nodig heeft:

Vraag 1: heb ik toestemming van mijn ex-partner nodig om mijn kinderen mee op vakantie te nemen?

Ja, dat heeft u zeker. Aan de grens kunt u hier ook op gecontroleerd worden. Het doel van deze controles is preventie van internationale kinderontvoering. Reden van het weigeren van toestemming kan namelijk zijn dat uw ex-partner vreest dat geen sprake is van een vakantie, maar een permanent vertrek uit Nederland.

Indien uw ex-partner weigert in te stemmen met uw vertrek naar het buitenland loopt u het risico dat aangifte tegen u gedaan wordt voor kinderontvoering. Het is dus aan te raden om duidelijk te communiceren met uw ex-partner over een eventuele vakantie in het buitenland.

Vraag 2: Wat als ik geen toestemming krijg van mijn ex-partner?

Wanneer uw ex-partner u geen toestemming geeft om met uw kinderen op vakantie te gaan kunt u de rechter vragen om aan u vervangende toestemming te verlenen (art. 1:253a Burgerlijk Wetboek). De (kort geding)rechter zal het risico van kinderontvoering inschatten. Daarbij kan bijvoorbeeld van belang zijn in hoeverre u banden heeft met Nederland en/of het land waar u naartoe reist (familie, werk et cetera). Ook de vraag of het land waar u op vakantie gaat is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag kan een rol spelen.

Niet alleen het weigeren van toestemming kan problemen opleveren. Tegenwoordig hebben kinderen van alle leeftijden een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als zij naar het buitenland reizen.  Voor het aanvragen van een identiteitsbewijs is toestemming van beide ouders nodig. Het komt voor dat één van de ouders weigert mee te werken aan de aanvraag. Ook in dit geval kunt u vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter (art. 34 lid 2 jo. 38 lid 2 paspoortwet)..

Vraag 3: mijn ex-partner is het volledig eens met het feit dat ik de kinderen meeneem op vakantie. Voor mij dus een onbezorgde reis… of toch niet?

Door de Koninklijke Marechaussee wordt aan de grens gecontroleerd ter preventie van kinderontvoering. De marechaussee kan u aan de grens/op het vliegveld vragen of toestemming is verkregen van de personen die het gezag uitoefenen. Vooral indien het meereizende kind een andere achternaam heeft dan uzelf (bijvoorbeeld na echtscheiding) kan dit voor vervelende vertraging zorgen. Om problemen aan de grens te voorkomen, is het daarom aan te raden om u goed voor te bereiden op de reis, ook als uw partner instemt met uw reisplannen. Het is verstandig voor u als vertrekkende ouder om een speciaal formulier te laten invullen door de achterblijvende ouder waarin laatstgenoemde uitdrukkelijk toestemming geeft voor de reis. De overheid raad voor een vlotte grensovergang ook aan een aantal extra andere documenten met u mee te nemen.

Voorvaart Advocaten: gespecialiseerd op het gebied van personen- en familierecht

Heeft u vragen over uw situatie naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.