NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Gif in vliegtuigen mogelijk oorzaak van gezondheidsklachten

Bij de luchtverversing in vliegtuigen komen zenuwgassen vrij (TCP’s). Deze gassen kunnen zorgen voor hersenschade bij inzittenden. Vooral mensen die vaak vliegen, zoals piloten en cabinepersoneel lopen een verhoogd risico op ziekten zoals MS en alzheimer. Volgens de telegraaf hebben
onderzoekers van het AMC in Amsterdam dat vastgesteld. Het onderzoek zal binnenkort gepubliceerd worden in het wetenschappelijke tijdschrift Brain Imaging & Behavior. Ook juridisch is het onderzoek interessant: de uitslag kan extra mogelijkheden bieden om werkgevers aansprakelijk te stellen voor gezondheidsklachten die verband lijken te houden met blootstelling aan TCP’s.

TCP’s in vliegtuigen

TCP’s zijn aanwezig in vrijwel alle vliegtuigmotorolie. Van deze giftige stoffen is bekend dat zij in hogere concentraties schadelijk zijn voor de gezondheid. De stoffen worden toegevoegd aan de olie om deze beter bestand te maken tegen hoge temperaturen in de motor. Om de luchtdruk in de cabine op peil te houden, wordt tijdens de vlucht via het airconditioningsysteem lucht via de motor in de cabine gepompt. Bij dat proces kunnen lage concentraties TCP’s in de lucht in de vliegtuigcabine terechtkomen.

Onderzoek naar de luchtkwaliteit in vliegtuigen

Wereldwijd is door verschillende instanties in het verleden ook al onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in vliegtuigen. Tot op heden kon geen van deze onderzoeken onomstotelijk aantonen dat de aanwezige (zeer lage) concentratie van zenuwgassen in vliegtuigen een risico vormt voor de gezondheid. Deze wetenschappelijke onzekerheid werkt ook door in de rechtspraak.

Rechtbank Amsterdam

In Nederland werd op 18 september 2013 door de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een Kort Geding tussen KLM en een medewerker van de vliegtuigmaatschappij (Rb. Amsterdam 18 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5980). Naar eigen zeggen had de medewerker gezondheidsklachten die het gevolg waren van blootstelling aan TCP’s in de vliegtuigcabine gedurende werktijd. Hij wilde pas weer arbeid verrichten indien KLM een degelijk onderzoek had gedaan naar de luchtkwaliteit en zonodig voorzorgsmaatregelen zou nemen om de gezondheid van haar werknemers te beschermen. De rechter oordeelde op grond van de zorgplicht van de werkgever (7:658 BW) dat KLM opdracht moest geven aan een onafhankelijk onderzoeksinstituut om de concentratie van TCP’s in de cabinelucht van de toestellen van KLM te onderzoeken. Ook uit dat onderzoek bleek dat de gemeten concentratie TCP’s voor zover bekend niet schadelijk zijn.

Terug naar het onderzoek van het AMC Amsterdam

Het onderzoek van het AMC Amsterdam lijkt nu voor het eerst onomstotelijk vastgesteld te hebben dat de concentratie van TCP’s zoals die aanwezig is in de lucht van vliegtuigcabines wél schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mensen. Een dergelijke uitkomst zal steun kunnen bieden aan werknemers van vliegtuigmaatschappijen die gezondheidsklachten hebben en hun werkgever voor de schade aansprakelijk willen stellen.

Wilt u nader geïnformeerd worden met betrekking tot bovenstaande materie? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.