NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Reisorganisator aansprakelijk voor uitglijden in badkamer

Een onfortuinlijke vakantieganger glijdt uit in de badkamer van zijn hotel. Het gevolg: letsel aan de schouder en een verloren vakantie. De man stapt naar de rechter en stelt de betrokken reisorganisatie  (Corendon) met succes aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade (Rb. Noord-Holland 8 oktober 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:9298).

Eiser, een man van 66 jaar oud, heeft begin 2012 via de website van Corendon samen met zijn partner voor augustus van datzelfde jaar een reis naar Macedonië geboekt. In de badkamer van het verblijf van de man en zijn echtgenote bleek sprake te zijn van een lekkage. Ondanks het feit dat hierover meerdere malen is geklaagd bij de reisleiding van Corendon met het het verzoek om een andere kamer/reparatie, is de lekkage niet verholpen. De man is vervolgens op enig moment in de badkamer ten val gekomen als gevolg waarvan hij letsel aan zijn schouder heeft opgelopen. Hij spreekt Corendon aan voor zijn schade op grond van een tekortkoming in de uitvoering van de gesloten reisovereenkomst. Met succes: de rechter oordeelt dat Corendon aansprakelijk is voor de geleden en nog te lijden schade als gevolg van het ongeval.

De reisovereenkomst van art. 7:500 BW

Grondslag voor de vordering in bovenstaande casus was een tekortkoming in de nakoming van de reisovereenkomst. Ons Burgerlijk Wetboek bevat in art. 7:500 BW e.v. een regeling die specifiek ziet op reisovereenkomsten. art. 7:507 lid 1 en 2 BW luiden als volgt:

“1. De reisorganisator is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reisorganisator verplicht de schade te vergoeden […] “

Een reisorganisator is dus aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat een reis niet aan de redelijke verwachtingen van de vakantieganger voldoet. Bij het lezen van bovenstaand wetsartikel zal vergoeding van letselschade bij velen niet het eerste zijn dat te binnen schiet. Meer voor de hand liggend lijkt bijvoorbeeld  schade als gevolg van een brochure waarin een te rooskleurig geschetst wordt van de accommodatie. Denk bijvoorbeeld aan slecht voedsel, ondermaatse hygiëne, of wellicht uitzicht op een vuilnisbelt in plaats van een hagelwit strand.

Deze uitspraak van de rechtbank Noord-Holland maakt echter duidelijk dat het artikel ook een wat bredere toepassing kan hebben: de rechtbank was van mening dat ook het in stand laten van een gevaarlijke situatie (na klagen bij de reisleiding) als het niet uitvoeren van de reisovereenkomst overeenkomstig redelijke verwachtingen  gezien kan worden.

Heeft u schade opgelopen als gevolg van een ongeval tijdens uw vakantie?

Voorvaart Advocaten heeft ervaren advocaten in dienst die gespecialiseerd zijn in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. Heeft u schade opgelopen als gevolg van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is en wilt u weten wat uw juridische mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.

Door Mr. R.M.T. van Berlo