NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Stelselvernieuwing rechtsbijstand: update

In december vorig jaar verscheen op deze blog een artikel over voorgenomen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. De conclusie was toen:

‘De Nederlandse overheid is ongetwijfeld nog steeds voornemens flink in de gefinancierde rechtsbijstand te snijden. Het blijft bij doorvoering van de maatregelen de vraag of het geheel aan Nederlandse wetgeving op dit gebied in de nabije toekomst niet door de ‘ondergrens’ van art. 6 EVRM zal zakken.’

Op 20 januari van dit jaar berichtte onder andere het NRC dat de Eerste Kamer een streep zette door de voorgenomen bezuinigingen op rechtsbijstand. Het kabinet heeft nu (30 januari 2015) besloten een commissie in het leven te roepen die de kostenstijgingen van de rechtsbijstand in relatie met de toegang tot het recht daadwerkelijk gaat onderzoeken.

Wij zijn zeer benieuwd naar het oordeel van de commissie. Zijn de voorgenomen bezuinigingen houdbaar in het licht van de toegang tot de rechter? Wat denkt u?