NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Wintersport en letselschade

Eerste gipsvlucht wintersportseizoen geland

Afgelopen zaterdag landde op Rotterdam The Hague Airport de eerste gipsvlucht van dit wintersportseizoen. Vorig jaar stokte de teller uiteindelijk op 58 vluchten met gemiddeld 11 geblesseerde wintersporters aan boord, zo meldt de ANWB. De meest voorkomende soorten letsel zijn letsel aan de knie, een (gebroken) arm, pols of been, rugletsel en letsel aan het hoofd.

Aansprakelijkheid

Indien iemand letselschade oploopt tijdens het skiën of snowboarden zal dit vaak het gevolg zijn van een ongelukkige val door eigen toedoen. Regelmatig komt het echter voor dat het ongeval veroorzaakt is door een ander persoon. Deze veroorzaakt bijvoorbeeld een botsing of brengt iemand op een andere manier ongelukkig ten val. In dergelijke gevallen kan die andere persoon aansprakelijk gesteld worden voor de ten gevolge van het ongeval geleden schade.

Internationaal recht

Indien een ski-ongeval plaatsvindt in het buitenland is in principe het recht van toepassing van het land waar dat ongeval heeft plaatsgevonden (lex loci delicti). Toepassing van het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden kan tot allerlei problemen leiden. De Nederlandse rechter kan bijvoorbeeld gehouden zijn om de aansprakelijkheidsvraag te beoordelen naar Oostenrijks recht, als het ongeval daar heeft plaatsgevonden. Eventuele problemen kunnen worden voorkomen indien enkel Nederlanders bij het ongeval betrokken zijn. In een dergelijk geval kan een rechtskeuze worden gemaakt voor het Nederlandse recht.

Nederlands recht

Om aansprakelijkheid naar Nederlands recht vast te stellen, zal gekeken worden door de rechter of sprake is van onrechtmatig handelen in de zin van art. 6:162 BW. Bij deze beoordeling zijn allerlei omstandigheden van belang.

Zo speelt het al dan niet overtreden van de regels van de Fédération Internationale de Ski (FIS-regels) een belangrijke rol bij de vraag of onzorgvuldig gehandeld is in de zin van art. 6:162 BW. In deze regels staat bijvoorbeeld dat men voldoende afstand moet houden tijdens inhaalmanoeuvres.

Verder zijn bijvoorbeeld de weersomstandigheden en de ski-ervaring van de betrokkenen bij het ongeval van belang. Ook speelt de vraag of sprake is van een sport- en spelsituatie een rol. Indien dit het geval is wordt aansprakelijkheid volgens Nederlands recht minder snel aangenomen. Tot slot kan ook het Haags Verkeersongevallenverdrag 1971 van toepassing zijn.

Conclusie

Het vaststellen van aansprakelijkheid bij een ski-ongeval is verre van eenvoudig. Het feit dat dergelijke ongevallen vaak in het buitenland plaatsvinden, en dus voor Nederlanders per definitie een internationaal aspect hebben, is daarbij juridisch gezien een complicerende factor. Wanneer u letselschade heeft opgelopen als gevolg van een ski-ongeval, is het daarom raadzaam juridische hulp in te schakelen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.