NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Schaderegelaar probeert terug te komen op mondelinge overeenkomst

Een advocaat, optredend voor een letselschade client, stuurt na een eerste bespreking een voorlopige schadestaat naar de schaderegelaar van Medirisk, teneinde een schadekwestie na een medische fout te regelen voor € 118.000,=, dit bedrag nog te vermeerderen met de wettelijk rente en € 25.000,= smartengeld. Bij een tweede gesprek tussen de schaderegelaar van Medirisk en advocaat wil Medirisk regelen voor € 118.000,-. De advocaat overlegt met zijn client en er is een akkoord. Medirisk zal een vaststellingsovereenkomst opmaken en toezenden ter ondertekening aan de advocaat. Na een paar weken komt de schaderegelaar tot een ander inzicht en meent dat de schade moet worden vastgesteld op € 78.000,= door een rekenfout. De advocaat is het hier niet mee eens en verzoekt in deelgeschil aan de rechter om vast te stellen dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen voor wat betreft het bedrag van € 118.000,-. Omdat er van een voorbehoud tot instemming van Medirisk niet is gebleken, is Medirisk gebonden aan de overeenkomst. Juist.