NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Frankrijk: gevaarlijke borstimplantaten PIP/Rofil

Uit recente informatie voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat vanaf medio 2010  het handelen en implanteren van borstimplantaten van het Franse merk Poly Implant Protheses (PIP) is verboden. Deze implantaten kunnen gaan lekken en het vermoeden bestaat dat deze kankerverwekkend zijn.

In Nederland zijn deze implantaten onder andere onder de merknaam M-Implant in de handel gebracht. Indertijd ( voor 2009) is de firma Rofil B.V. (gevestigd te Breda) betrokken geweest bij een aantal letselschade procedures, waarbij mr. Lenaerts als raadsman voor Rofil B.V. is opgetreden. In die procedures ging het over de vraag naar de aansprakelijkheid van Rofil B.V.,. Daarbij zijn een aantal uitspraken gedaan waarbij Rofil B.V. als distributeur in Nederland van de betreffende borstimplantaten niet aansprakelijk was voor de schade die daaruit voortvloeide ( met name het lekken en het vervangen van de geïmplanteerde protheses). Uit onderzoek van de Franse toezichthouder is onlangs gebleken dat voor de fabricage van de implantaten van PIP een andere siliconengel zou zijn gebruikt dan waarvoor toelating tot de markt is verleend door de notified body (het CE-certificaat). Rofil in Nederland en PIP in Frankrijk zijn beide  in staat van faillissement. Van belang is te melden dat Rofil B.V. nooit enige wetenschap heeft gehad dat de fabrikant in strijd met haar eigen mededelingen een andere siliconengel heeft gebruikt dan waarvoor toelating was verkregen.

Ook in Nederland zullen vrouwen de geïmplanteerde borstprotheses moet laten verwijderen, met alle schadelijke gevolgen van dien. De Franse overheid is als toezichthouder tekortgeschoten in het houden van een goede controle op de productie. Voor eventuele claims is de franse overheid mede verantwoordelijk en aansprakelijk.

Voor nadere informatie en bijstand over deze kwestie en de rol van de Franse toezichthouder, PIP en Rofil? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.