NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2012

Op 1 januari 2012 treedt de wet ‘Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen’ in werking. Met de inwerkingtreding van deze wet worden enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het huidige huwelijksvermogensrecht.

Enkele belangrijke wijzigingen:

  1. De beleggingsleer wordt in de wet opgenomen (artikel 1:87 BW). Voorheen gold de nominaliteitsleer waarbij één euro altijd één euro blijft. Stel: een echtpaar is niet gehuwd in gemeenschap van goederen, maar met uitsluiting van iedere gemeenschap. De man leent voor de aankoop van een woning € 100.000,= van zijn vrouw. Bij de echtscheiding wordt de woning verkocht en levert € 400.000,= op. De man moet dan aan de vrouw € 200.000,= betalen. Hij heeft met het geleende geld van de vrouw 100% winst behaald. De vrouw profiteert mee van deze winst. Is de woning in waarde gedaald, dan moet de vrouw mee betalen aan het verlies;
  2. Het tijdstip van de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap wordt bij een echtscheiding vervroegd. De huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden op het tijdstip dat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Voorheen werd de gemeenschap ontbonden op het moment dat de echtscheidingsbeschikking werd ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand;
  3. Voor het maken en wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk hoeft geen toestemming meer worden verkregen van de rechter;
  4. De gemeenschap van winst en verlies en de gemeenschap van vruchten en inkomsten worden uit de wet geschrapt.

Hebt u vragen over de wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.