NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Niet-genoten vakantiedagen na overlijden uitbetalen aan erfgenamen

De kantonrechter in Heerenveen heeft op 29 juni 2011 geoordeeld dat een werkgever na het overlijden van de werknemer de niet-genoten vakantiedagen van deze werknemer moet uitbetalen aan de erfgenamen.

In deze zaak had een weduwe de voormalig werkgever van haar overleden echtgenoot aangesproken tot uitbetaling van 7 weken niet-genoten vakantiedagen die haar echtgenoot had opgebouwd. De kantonrechter oordeelde dat iedere werknemer recht heeft op uitbetaling van zijn of haar vakantiedagen. Het doet niet ter zake op welke manier de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De ontstane loonvordering valt in de nalatenschap van de werknemer. Hierdoor zijn werkgevers verplicht om de niet-genoten vakantiedagen van overleden werknemers uit te betalen aan de erfgenamen.

MKB-Nederland vindt dat uitbetaling van vakantiedagen aan erfgenamen verboden moet worden. Werknemers kunnen opgebouwde vakantiedagen over de jaren meenemen waardoor zij een stuwmeer aan vakantiedagen kunnen opbouwen. Deze worden bij een normaal dienstverband ook niet aan de werknemers uitbetaald.

Mogelijk dat zich in de toekomst nog een wetswijziging voordoet. Tot die tijd kunnen erfgenamen betaling van de niet-genoten vakantiedagen vorderen. Voor het indienen van een dergelijke vordering kunt u contact opnemen met mr. Joyce Middelkoop.

Bron: Kantonrechter Heerenveen d.d. 29 juni 2006, LJN: BR0011 (klik hier voor volledige uitspraak)

Door: mevrouw mr. J.G.A. (Joyce) Middelkoop