Aangereden door een dronken bestuurder

Een heftig bericht vrijdagavond 13 oktober jl. in het nieuws: “Dronken automobilist rijdt vader en zoontje (6) aan”. Een vader en zijn zoontje zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding in Middelburg. De vader reed met zijn zoontje op de fiets toen zij werden geschept door een automobilist. Uit de ademanalyse bleek dat de automobilist […]

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven

In één van mijn vorige blogs heb ik u wat meer uitleg gegeven over het Waarborgfonds Motorverkeer, niet te verwarren met het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In deze blog zal ik daar nader op ingaan. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Om een dergelijke tegemoetkoming te krijgen, dient […]

Deelgeschilprocedure bij letselschadezaken

Het overgrote deel van letselschadezaken (95%) wordt geregeld met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij zonder tussenkomst van een rechter. In dat geval worden bij een afwikkeling, middels een vaststellingsovereenkomst, de afspraken tussen partijen vastgelegd. Het komt echter ook voor dat deze onderhandelingen spaak lopen vanwege uiteenlopende redenen. Zo kan er bijvoorbeeld discussie ontstaan omtrent […]

Onbekende of onverzekerde dader bij een verkeersongeval? Toch schadevergoeding!

Uitgangspunt in Nederland is dat eenieder in beginsel zijn eigen schade draagt. Van dit uitgangspunt wordt afgeweken indien een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van die schade. De automobilist die u geen voorrang verleent en daardoor met u in botsing komt, heeft een verkeersnorm geschonden en is aansprakelijk voor de door u geleden en […]

Letselschade en predispositie: Hoge Raad 27 november 2015

Een predispositie, wat houdt dat in? Het woordenboek omschrijft de term “predispositie” als volgt: “predispositie (de (v.)), aanleg, voorbeschiktheid; – (in ’t bijz.) uit het gestel voortkomende bijzondere vatbaarheid voor zekere aandoeningen.” Wanneer het gaat over aansprakelijkheid bij letselschade spreekt men van een predispositie indien een benadeelde een bepaalde kwetsbaarheid of aanleg heeft die hem (in vergelijking […]

Rechtbank Gelderland kent € 200.000 smartengeld toe voor aanslag Velp

Aanslag Op 11 november 2015 hebben drie mannen  hoge straffen opgelegd gekregen (tot 14 jaar cel met tbs) door de rechtbank Gelderland voor een aanslag op een huis met arbeiders afkomstig uit Oost-Europa. Deze aanslag vond plaats op 4 september 2014. Een man en een vrouw uit Slowakije lagen op de bewuste avond te slapen toen […]

Gif in vliegtuigen mogelijk oorzaak van gezondheidsklachten

Bij de luchtverversing in vliegtuigen komen zenuwgassen vrij (TCP’s). Deze gassen kunnen zorgen voor hersenschade bij inzittenden. Vooral mensen die vaak vliegen, zoals piloten en cabinepersoneel lopen een verhoogd risico op ziekten zoals MS en alzheimer. Volgens de telegraaf hebben onderzoekers van het AMC in Amsterdam dat vastgesteld. Het onderzoek zal binnenkort gepubliceerd worden in het wetenschappelijke tijdschrift […]

Schadeposten bij letselschade

Stel u bent betrokken geraakt bij een ongeval. Het staat inmiddels buiten kijf dat een andere partij uw schade moet vergoeden: de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het ongeval wordt door de verantwoordelijke partij erkend of uiteindelijk door de rechter vastgesteld. U heeft dus recht op een schadevergoeding. Maar welke schadeposten kunt u eigenlijk claimen? Wat zegt de wet over […]

Onderzoeksrapport deelgeschil bij letselschade

Moeizame afhandeling letselschade De afhandeling van letselschade kan in de praktijk moeizaam verlopen en lang duren. Een eerste oorzaak hiervan is dat de definitieve omvang van de schade pas vastgesteld kan worden, indien sprake is van een medische eindtoestand bij de benadeelde. Een tweede belangrijke reden is dat betrokken partijen het vaak niet eens kunnen worden over de omvang […]