Wist u dat de alimentatie-regels veranderd zijn per 1 januari 2020?

De alimentatieduur is geregeld in artikel 157 van Boek 1 BW. Het artikel is zodanig aangepast dat, als de rechter geen termijn heeft vastgesteld, de alimentatieverplichting van rechtswege eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaren. Hierop zijn […]

Hoogte kinderalimentatie: welvaartsniveau tijdens huwelijk

Kinderalimentatie: behoefte, draagkracht Bij het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie vertolken twee begrippen een hoofdrol: 1. de behoefte van het kind en 2. de draagkracht van de alimentatieplichtige. Voor bepaling van de behoefte van een kind (of de kinderen) wordt door de rechter gekeken naar wat een kind in financiële zin nodig heeft. De behoeften van een kind hangen […]

Kinderalimentatie: redenen voor een wijziging in de maandelijkse verplichtingen

Wijziging kinderalimentatie door de rechter Toen u en uw toenmalig partner uit elkaar gingen is in onderling overleg (of na tussenkomt van een rechter) een maandelijks bedrag aan kinderalimentatie vastgesteld. Maandelijks maakt u een flink bedrag aan kinderalimentatie over naar uw ex-partner. Het maandelijks ophoesten van dit bedrag kost u echter steeds meer moeite. U […]

Terugbetalingsverplichting alimentatie

(Partner)alimentatie In geval van echtscheiding kan een rechter op verzoek van één van de (ex-)echtgenoten alimentatie toekennen. Art. 1:157 lid 1 BW bepaalt dat een rechter een dergelijke alimentatie kan toewijzen aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten heeft om in zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien en die in redelijkheid ook geen vergelijkbare inkomsten kan verwerven. […]