Audit Keurmerk Letselschade

Deze maand werd Voorvaart Advocaten vereerd met een bezoek van een afgevaardigde van de stichting Keurmerk Letselschade. Dit in het kader van een audit. Het kantoor, de werknemers en de gehele gang van zaken aan het Van Coothplein werden gedurende een groot deel van de dag van onder tot boven doorgelicht. En met resultaat: ook […]

Schadeposten bij letselschade

Stel u bent betrokken geraakt bij een ongeval. Het staat inmiddels buiten kijf dat een andere partij uw schade moet vergoeden: de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het ongeval wordt door de verantwoordelijke partij erkend of uiteindelijk door de rechter vastgesteld. U heeft dus recht op een schadevergoeding. Maar welke schadeposten kunt u eigenlijk claimen? Wat zegt de wet over […]

Aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van whiplash

Schade als gevolg van een whiplash is de meest voorkomende schadesoort  bij verkeersongevallen (cijfers 2012). Helaas is juist het vergoed krijgen van dit soort schade vergeleken met andere schadesoorten vaak relatief ingewikkeld. Vooral bij het vaststellen van een causaal verband tussen het ongeval en de fysieke klachten kunnen zich complicaties voordoen. Medische en Juridische benadering […]