Smartengeld bij whiplash

Smartengeld Smartengeld is een vergoeding voor schade in de vorm van pijn of verdriet dat iemand is overkomen. Deze vorm van schade wordt ook wel “ander nadeel” of “immateriële schade” genoemd. De hoogte van smartengeld bij whiplash: Smartengeldgids Bij het vaststellen van de hoogte van smartengeld wordt in Nederland gebruik gemaakt van de Smartengeldgids van de […]

Aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van whiplash

Schade als gevolg van een whiplash is de meest voorkomende schadesoort  bij verkeersongevallen (cijfers 2012). Helaas is juist het vergoed krijgen van dit soort schade vergeleken met andere schadesoorten vaak relatief ingewikkeld. Vooral bij het vaststellen van een causaal verband tussen het ongeval en de fysieke klachten kunnen zich complicaties voordoen. Medische en Juridische benadering […]