Verhoogde economische kwetsbaarheid als schadepost bij letselschade

Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid (zie deletselschaderaad.nl) Van verhoogde economische kwetsbaarheid is sprake indien in de toekomst door een economisch feit – zoals bijvoorbeeld een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement – een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan ‘normaal’ door de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden. Met een […]

Schadeposten bij letselschade

Stel u bent betrokken geraakt bij een ongeval. Het staat inmiddels buiten kijf dat een andere partij uw schade moet vergoeden: de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het ongeval wordt door de verantwoordelijke partij erkend of uiteindelijk door de rechter vastgesteld. U heeft dus recht op een schadevergoeding. Maar welke schadeposten kunt u eigenlijk claimen? Wat zegt de wet over […]