Ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel affectieschade: Mogelijk in de toekomst toch smartengeld voor nabestaanden?

Goed nieuws! Op 9 mei jongsteleden is het nieuwe wetsvoorstel affectieschade met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is op 20 juli 2015 door de minister van Veiligheid en Justitie ingediend, waarmee een vergoeding van affectieschade (smartengeld voor nabestaanden) wordt beoogd. Op 27 juni aanstaande zal er een voorbereidend onderzoek worden ingesteld […]

Wetsvoorstel affectieschade: smartengeld voor naasten

Affectieschade is schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste, waarbij een ander aansprakelijk is voor deze schade. Het is met andere woorden een vorm van smartengeld voor naasten. Op dit moment geen vergoeding mogelijk van affectieschade In Nederland heeft op dit moment alleen de benadeelde zelf recht op […]

Het confrontatiecriterium bij shockschade: de zaak Bradaric

Onlangs werd door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak over shockschade, aangespannen (in eerste aanleg) door nabestaanden van de in de pers breed uitgemeten moord op Maja Bradaric (voor de uitspraak zie Hof Arnhem-Leeuwarden 16 december 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:9440). Shockschade Nabestaanden hebben in Nederland niet snel recht op vergoeding van schade bij […]