Wet tegengaan huwelijksdwang

Wijzigingen in Wet tegengaan huwelijksdwang Op 5 december 2015 is in Nederland de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking getreden. De nieuwe wet beoogt de huwelijksvrijheid te vergroten door maatregelen te nemen die huwelijksdwang moeten beteugelen en door de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken beperken. Concrete maatregelen die genomen worden zijn een verbod op […]