De ‘artikel 12 procedure’

Wellicht heeft u weleens gehoord van een zogenaamde ‘artikel 12 procedure’. Wat houdt zo’n procedure eigenlijk in? Het gaat om artikel 12 uit het Wetboek van Strafvordering. In dit artikel is kort gezegd vastgelegd dat je als rechtstreeks belanghebbende (lees: slachtoffer) een klacht in kunt dienen over het niet vervolgen van een strafbaar feit. Of […]

Voeging als benadeelde partij in het strafproces: wat houdt dat in?

Voeging in het strafproces als benadeelde Als een verdachte in een strafzaak voor de rechter moet verschijnen, dan biedt de Nederlandse wet de mogelijkheid aan de benadeelde partij om zich in de strafzaak te voegen. Voeging als benadeelde partij in het strafproces is een relatief eenvoudige manier voor een benadeelde om zijn schade op een […]