Schadeposten bij letselschade

Stel u bent betrokken geraakt bij een ongeval. Het staat inmiddels buiten kijf dat een andere partij uw schade moet vergoeden: de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het ongeval wordt door de verantwoordelijke partij erkend of uiteindelijk door de rechter vastgesteld. U heeft dus recht op een schadevergoeding. Maar welke schadeposten kunt u eigenlijk claimen? Wat zegt de wet over […]