Inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening: verandert er iets aan uw situatie?

Inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening per 17 augustus 2015 Op 17 augustus as treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Deze verordening is van toepassing op nalatenschappen met een zekere grensoverschrijdende component. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een erflater een (vakantie-) woning of ander vermogen had in het buitenland op het moment van overlijden. Ook als een  erflater […]