Verhoogde economische kwetsbaarheid als schadepost bij letselschade

Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid (zie deletselschaderaad.nl) Van verhoogde economische kwetsbaarheid is sprake indien in de toekomst door een economisch feit – zoals bijvoorbeeld een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement – een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan ‘normaal’ door de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden. Met een […]