Terugbetalingsverplichting alimentatie

(Partner)alimentatie In geval van echtscheiding kan een rechter op verzoek van één van de (ex-)echtgenoten alimentatie toekennen. Art. 1:157 lid 1 BW bepaalt dat een rechter een dergelijke alimentatie kan toewijzen aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten heeft om in zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien en die in redelijkheid ook geen vergelijkbare inkomsten kan verwerven. […]