AOV en schending van de mededelingsplicht: zo zit het juridisch

Met enige regelmaat krijgen wij bij Voorvaart Advocaten vragen die betrekking hebben op een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Niet zelden is het probleem dat de verzekeraar weigert uit te keren omdat de (inmiddels arbeidsongeschikte) verzekeringnemer zijn mededelingsplicht zou hebben geschonden bij het aangaan van de verzekering. In dit artikel wordt kort ingegaan op een aantal juridische vragen waar […]