De hoogte van smartengeld anno 2015: zet de “lijn” uit de jurisprudentie van 2014 zich voort?

Smartengeld “anno 2014” Een aantal weken geleden werd op deze webpagina geschreven (“Smartengeld anno 2014”) over de traditionele terughoudendheid van de Nederlandse rechter bij het toekennen van smartengeld en de kritiek daarop vanuit de juridische praktijk/literatuur en de maatschappij. Het artikel behandelde een aantal in 2014 gewezen vonnissen waarin de rechter enigszins gevoelig bleek voor […]