Stelselvernieuwing Rechtsbijstand

Er is nogal wat te doen rondom de (gesubsidieerde) rechtsbijstand. En, zo blijkt recentelijk, niet alleen op nationaal niveau. Geplande stelselvernieuwing rechtsbijstand Al in 2011 uitte Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justie zijn voornemen het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand te vernieuwen. Na deze aankondiging heeft in 2011-2012 onder andere een consultatie bij belanghebbende partijen plaatsgevonden. Een […]